Уважаеми колеги,Център Lifebox има удоволствието да Ви покани на конференция за обсъждане и обмен на тема „Въвеждане на иновативна биопсихосоциална услуга от център LifeBox“.В рамките на проект „Повишаване на конкурентноспособността на Център LifeBox чрез въвеждане на иновативна биопсихосоциална услуга“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките  ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, център LifeBox и Териториална асоциация „Италиански съюз Спорт за всички“, Сетимо Чирие Кивасо Италия, ще представят предстоящото разработване на нов „биопсихосоциален модел“ в грижата за потребностите на хората на възраст над 45 години.Биопсихосоциалният модел е съвкупност от услуги, формирани и съчетани по начин, който най-добре да взаимодейства и да е полезен на хора, които са над 45 годишна възраст и се сблъскват с проблемите на съответния етап от живота си. Биопсихосоциалната услуга включва психологически консултации в групи и индивидуално, консултации по правилно и здравословно хранене, спорт съобразен със нуждите и възможностите на съответната възрастова група, както и консултации за кариерно развитие.

На конференцията ще бъдат представени резултатите от проведено мащабно маркетингово проучване за потребностите и нагласите на хората в таргетираната възраст, услугите, до които имат достъп, както и възможностите за развитие на иновативния биопсихосоциален модел. Ще бъде представена както практиката на партньора, така и добри европейски практики.

Заедно с експертите, участващи в проекта, ще се дискутира предстоящото създаване на методология, ще се обсъдят възможностите за най-добро практическо изпълнение на заложените в Проекта дейности и ще бъдат обменени професионален опит и идеи.

Конференцията ще се проведе на 29-ти и 30-ти Август в хотел „Глория Палас“ , бул. „ Мария Луиза“ 10 от 9.30. Моля, потвърдете присъствие на 0899-473-963 или на lifebox.center@gmail.com.

*вижте прикачената програма Conference_LifeBox